Välkommen till Byarna kring Kustleden.

Vår bygd är belägen mellan Härnösand och Höga Kustenbron, utmed Ångermanälvens utlopp, och öster om E4:an. Egentligen är det en havsvik, vissa föredrar att säga "Ångermanviken", men i folkmun är det "älven". Mellan oss och havet ligger Hemsön och Åbordsön.

Vår bygd och även de andra bygderna norr om oss, har en gedigen historia baserad på träproduktion.

Aktuella Evenemang!
Fr, 30. April 2004
Valborgsfirande

Ur Anslagstavlan!
20/5 Gökotta

30/4 Valborgsmässoafton med Majbrasa vid Rö Folkets Hus